Атина: Започва мегапроцес за пенсиите, Гръцката държава може да върне 26 милиарда евро на пенсионерите

0
1505

Утре в Атина започва ключов политически процес по отношение на обратните искове на 2,5 милиона пенсионери. Делото стартира в Държавния съвет. Умерените оценки говорят, че ако искът не бъде отхвърлен, държавата е изправена пред угрозата да върне над 26 милиарда евро. Наблюдателите го нарекоха ​​майката на всички съдебни процеси, което е от особен съдебен и фискален интерес.

Според документ на Главна дирекция за финансови услуги на Министерството на труда, посочен от Единното социалноосигурително Звено (EFKA), исковете за основните и помощните пенсии за периода от януари 2013 г. до юни 2015 г. възлизат на 10,69 милиарда евро, тези от юни 2015 до май 2016 г. достигат 3,98 милиарда, а исковете от влизането в сила на закона за Катругалос през май 2016 г. до края на 2018 г. достигат до 11,58 милиарда евро. Такава сума лесно би могла да запрати финансите на гръцката държава обратно в кризата.

От едната страна на процеса ще бъдат пенсионерите на телекомуникационния съюз на ОТЕ, до които делото се отнася пряко, плюс 17 лица и представители на асоциации на пенсионерите, а от другата страна ще бъде ЕФКА с помощния фонд за социално осигуряване (ETEAEP) и държавата чрез Държавния правен съвет, който се явява и върховен съд на Гръцката държава.

В писмено становище пред най-висшия административен съд в страната, гръцката държава твърди, че има засилен интерес към делото, тъй като присъдата може да нанесе „големи финансови щети“ върху нея, ако противоречи на нейните интереси.

Случаят се основава на решението на Държавния съвет от 4 октомври 2019 г., според което Законът Катругалос, който преизчислява основните пенсии въз основа на сумите, изплатени до 31 декември 2014 г., за противоконституционен. EFKA твърди, че присъдата означава, че съкращенията през 2012 г. косвено са били считани за конституционни и че разпоредбата на Закона Катругалос е била считана за противоконституционна по технически и икономически причини.

От своя страна пенсионерите, както казва техният адвокат Лукас Апостолидис в Катимерини, твърдят, че Законът Катругалос не може да отмени искове, предвидени от две решения на Държавния съвет през 2015 г.

Юридическата битка, която започва в петък, се очаква да приключи до лятото. Съдебното заседание ще бъде в състав от 31 члена, тъй като искането на пенсионерите за по-широк състав беше отхвърлено.