Атина ще премахне допълнителния имотен данък до 2023 година

0
827

Министерството на финансите на Гърция обмисля премахването на допълнителния данък върху имуществото от следващата година, освобождавайки от допълнителна тежест около 450 000 собственици на имоти.

Предстоящият тест от агенциите на министерството относно Единния данък върху собствеността през следващата година (ENFIA), след коригиране на новите зонови ставки в цялата страна и включването на 3500 нови области в системата на облагаемите цени (известни като обективни стойности), ще покаже дали правителството може да премахне допълнителния данък наведнъж или постепенно в рамките на две години.

Според висш служител на министерството, новите включвания ще доведат до повишаване на данъка върху имуществото, който може да бъде събран чрез ENFIA, предлагайки известна възможност за намаляване или премахване на допълнителния данък, наложен на собствениците на имоти на стойност поне 250 000 евро.

Това, което министерството чака, е да установи фискалното пространство, генерирано от разширяването на системата от обективни стойности, преди да се намеси в допълнителния данък.

Временните оценки на служители на министерството казват, че новите области в системата ще добавят 300-400 милиона евро данък.

Следователно министерството е изправено пред три избора: първият предвижда пълното премахване на допълнителния данък за индивидуалните собственици, които в момента плащат около 358 милиона евро годишно. Това би означавало, че корпорациите ще продължат да плащат данъка в размер на 272,8 милиона евро, като дял.

Вторият сценарий се отнася до 50% намаление на допълнителния данък върху собствеността за отделни собственици и корпорации. Цената на такава мярка се оценява на 300 милиона евро за 2022 г. и би била последвана от пълното премахване на налога през 2023 г.

Другият избор е да се запази допълнителният данък само за много големи собствености, със създаването на нов Голям данък върху имуществото за собственост от поне 500 000 – 600 000 EUR. Това би довело до събиране на 300 милиона евро годишно от физически лица и корпорации.

Във всеки случай вземането на данък върху имуществото ще трябва да бъде не по-малко от 2,1 милиарда евро годишно.