Бум на ипотечните заеми в Чехия, въпреки Пандемията

0
595

Въпреки трудната икономическа ситуация, търсенето на ипотечни заеми в Чешката република не намалява, а по-скоро нараства: миналият месец беше петият най-успешен в историята. В същото време ипотеките продължават да поевтиняват.

През последните шест месеца средният процент по новите ипотечни заеми е спаднал с 0,37%. През септември процентът падна с 0,04% в сравнение с август и възлезе на 2,07% годишно. По този начин средният процент спадна до нивото от септември 2017 г. Като се вземат предвид стъпките на някои банки, може да се очаква по-нататъшен спад.

През септември чешките банки одобриха и издадоха 7 872 ипотечни заеми на обща стойност 22,052 млрд. Крони. Средният размер на ипотечния заем продължава да расте, като през септември той възлиза на 2 801 344 крони. През последните девет месеца сумата на заема е нараснала с около 450 хиляди крони, което се потвърждава от ръста на цените на недвижимите имоти.