България е на последно място в ЕС по работа от вкъщи

0
906

България е на последно място в Европейския съюз по работа от дома  – едва 0,3 % от българите работят от вкъщи, според Евростат.

През 2018 г. средно 5,2% от заетите лица на възраст от 15 до 64 години в Европейския съюз (ЕС) работят от вкъщи. Този дял остава постоянен, около 5%, през последното десетилетие. През същия период обаче делът на тези, които нерегулярно, от време на време работят от дома си, нараства от 5,8% през 2008 г. на 8,3% през 2018 г.

С 14,0% от заетите, които обикновено работят от дома през 2018 г., Холандия е начело в списъка на държавите-членки на ЕС, следвайки тясно Финландия (13,3%), Люксембург (11,0%) и Австрия (10,0%). За разлика от тях изключително малко хора са работили от дома си –  в България (0,3%) и Румъния (0,4%).

В ЕС самонаетите обикновено са работили от дома (18,5%) по-често от служителите (3,0%). Този модел се повтаря във всяка държава-членка. Най-високите проценти са регистрирани във Финландия, където повече от 40% от самостоятелно заетите лица обикновено работят от дома (46,4%), Холандия (44,5%) и Австрия (43,6%).

Повече жени от мъже работят от вкъщи

През 2018 г. малко по-висок дял от жените обикновено са работили от дома (5,5%) от мъжете (5,0%). Такъв е случаят в повечето държави-членки на ЕС, като най-големите разлики са наблюдавани във Франция (8.1% от жените в сравнение с 5.2% от мъжете), Люксембург (12.5% ​​от жените, 9.8% от мъжете) и Малта (7.4% от жените, 4,7% от мъжете).

За разлика от това в осем държави-членки на ЕС ситуацията е обратна, като повече мъже обикновено работят от дома, отколкото жени. В Холандия (15,5% от мъжете в сравнение с 12,3% от жените), Дания (8,5% от мъжете, 7,0% от жените) и Ирландия (7,2% от мъжете, 5,7% от жените) тази разлика е особено голяма.

По-възрастните хора работят по-често от дома, отколкото по-младите

Делът на работещите от дома се увеличава с възрастта. В ЕС едва 1,8% от 15-24 годишните обикновено са работили от дома през 2018 г., в сравнение с 5,0% сред 25-49 годишните и 6,4% сред 50-64 годишните.

Най-високият дял на 15-24 годишните, които обикновено са работили от вкъщи, е регистриран в Люксембург (8,7%). Следващата най-висока държава-членка е Естония (5.2%).

За останалите възрастови категории Нидерландия регистрира най-висок дял от тези, които обикновено работят от дома (14,9% сред 25-49 годишните и 17,3% сред 50-64 годишните). Те бяха последвани от Финландия (14,0% сред 25-49 годишните и 15,6% сред 50-64 годишните).