Вересията набира лавинообразна популярност в Гърция, държавата ще я вкара в кредитна регулация

0
716

На фона на епидемията от коронавирус, необходимостта от алтернативни методи за финансиране нарасна и особено за хората в рискови групи. В Гърция достъпът до традиционно банково кредитиране за малки предприятия и потребители без кредитна история е практически невъзможен. Това, съчетано с бързия растеж на електронната търговия и еволюцията на fintech, доведе до разработването на иновативни цифрови финансови продукти.

Една от най-бързо развиващите се тенденции на финтех арената е „купи сега-плащай-късно“ или BNPL (buy now-pay later), но най-добре известна като старата добра вересия или форма на безлихвен кредит, която позволява на потребителите да плащат на вноски, като разходите се прехвърлят върху търговеца.

Най-голямото предимство на BNPL за потребителите е лесния достъп, с незабавно одобрение на кандидатстване и планове за плащане и не се изисква кредитен рейтинг или дори кредитна история. Вместо това доставчиците на BNPL услугата използват своята технология и отворената банкова система или подобни, за да оценят кредитния риск.

Повечето доставчици на BNPL не докладват на кредитните бюра за пропуснати плащания, не изискват обезпечение и не начисляват такси на потребителя. Вместо това те начисляват комисионната на търговеца, като потребителите обикновено подлежат само на такси за забавено плащане.

BNPL създава нови възможности и предоставя финансов достъп на потребителите с ограничени кредитни възможности, като същевременно дава възможност на търговците да увеличат обема на продажбите си. Доставчиците на BNPL обикновено плащат на търговеца предварително и поемат кредитния риск.

Според преглед на Bank of Greece през юни електронното плащане в Гърция се е повишило както по отношение на обема, така и по стойност на транзакциите през 2020 г., въпреки спада на картовите транзакции през първата половина на годината. Въпреки това, докато BNPL все още не е проникнал в Гърция, доставчиците трябва да помнят, че според гръцкото законодателство предоставянето на заеми или други кредити е регулирана дейност.

Освен това може да се счита, че доставчикът на BNPL извършва факторинг, доколкото придобива търговското вземане и има пряк иск срещу купувача. Въпреки че те обикновено се предоставят във връзка с искове от фактури, факторирането на потребителски претенции е възможно и според гръцкото законодателство. За разлика от други държави от ЕС, факторингът в Гърция е ограничен до лицензирани кредитни институции или факторинг компании.

И накрая, в зависимост от установяването и разрешението на BNPL, доставчиците ще бъдат обект на задължения, произтичащи от правилата за борба с изпирането на пари и ще трябва да спазват приложимите изисквания на законодателството за защита на потребителите в Гърция.

BNPL е обект на по-внимателен контрол от регулаторните органи, като се има предвид, че в повечето случаи изглежда, че е освободен от законодателството за потребителски кредит. Основният проблем е дали BNPL насърчава безотговорното отпускане на заеми с меки кредити и проверки на достъпността.

През юни Европейската комисия издаде предложение за преразглеждане на Директивата за потребителските кредити, целящо да адаптира настоящата правна рамка към новите дигитални кредитори и нови средства за онлайн плащане и да намали риска за потребителите. Проучванията показват, че потребителите може да не са наясно, че заемите с нулева лихва могат да включват високи такси за закъснели или пропуснати плащания. Предложението за преразглеждане на Директивата за потребителските кредити има за цел да приведе продуктите на BNPL в обхвата на регулаторния периметър.

В резултат на това доставчиците на BNPL ще бъдат обект на задълженията за оповестяване, определени в законодателството за потребителски кредит, и ще трябва да извършат правилни оценки на кредитоспособността на своите клиенти, преди да се ангажират с отпускане на кредит.