Вече могат да се подават електронни декларации при покупко-продажба на имот в Гърция на платформата myPROPERTY

0
557

От вчера, вторник в Гърция може да се подават цифрово пет специални декларации за данък върху прехвърлянето на недвижими имоти (ФМА). Услугите се предоставят чрез платформата на AADE „myPROPERTY“ 

1.Първоначалните данъчни декларации навреме за имоти, разположени в райони, където се прилага системата за обективно определяне на стойността и засягат:

· позоваването от прехвърлителя на придобиването на имота с обичайно или извънредно ползване в договор за прехвърляне на собствеността му или учредяване на друго вещно право върху него по каквото и да е основание.

· фиктивното прехвърляне в изпълнение на предварителен и предварителен договор.

· прехвърлянето на изпълнителя от собственика на парцела, поради сключването на преддоговорно споразумение, на идеален дял от парцела.

· разликата в площта, стига тя да е по-голяма от посочената в акта за владение на имота по непременно основание, в случай че се прехвърля или върху него се учредява вещно право по каквото и да е основание.

2. Първоначалните навременни и просрочени данъчни декларации при принудителен търг, за имоти, намиращи се в райони, където се прилага системата за обективно определяне на стойността на имотите.

Според статистиката от последните три години тези декларации са над 30 000 средно на година. Горепосочените декларации се подават по избор в цифров вид до 30.09.2022 г. и от 1.10.2022 г. нататък задължително само в цифров вид.