Влизане задължително с PCR в България от Гърция

0
2059

От 23-ти ноември (вторник) влизащите в България от Гърция трябва да представят освен цифров КОВИД сертификат (за ваксинация или преболедуване) и отрицателен резултат от PCR тест

Гърция влиза в червения КОВИД списък на България

Според новото изменение от 19 ноември 2021 г. на заповед на министъра на здравеопазването на България от 23-ти ноември (вторник) в списъка с държави от червената зона влиза Гърция и още 13 европейски държави.

От тази дата лицата, влизащи в България от страна от червения списък се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване.

За онези, нокти не представят нито един от необходимите документи: 

Българските граждани (и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства), които не представят нито един от документите (валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от PCR тест, проведен до 72 часа преди влизане в страната) се допускат на територията на страната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Това означава, че влезлите в страната българи или пребиваващи в страната чужденци, които не представят на границата нито един от необходимите документи, ще бъдат поставени под десет дневна карантина, от която няма възможност да излязат по-рано.


За онези, които представят при влизането си в страната само един от исканите документи:

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, които представят при влизането си в страната само един от документите (валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната PCR изследване удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната РЗИ  или оправомощен от него зам-директор.

В тези случаи поставеното под карантина лице може в срок до края на деня, следващ пристигането си в страната да направи PCR изследване за КОВИД-19. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.


За децата от 12 до 18 годишна възраст:

Децата от навършването на 12 до 18 години, които пристигат на територията на страната от държава, попадаща в червена зона се допускат при представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване. В случай, че не представят такъв документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което е посочено, че ще пребивават, с предписание, издадено от директора на съответната РЗИ или оправомощен от него зам-директор.

Поставеното под карантина лице от 12 до 18 годишна възраст, което е български гражданин или лице със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, може в срок до края на деня, следващ пристигането си в страната да направи PCR изследване. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Национална информационна система за борба с COVID-19.

Децата до навършване на 12-годишна възраст са свободени от представяне на документи за КОВИД-19.

Освободени от представяне на КОВИД документи са и водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници; водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България; членове на екипажите на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове, които при влизането си на територията на Република България изпълняват служебните си задължения; членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства; погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица, които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице);

Освободени от представяне на ковид документи са и учениците, студентите и докторантите, които живеят в Гърция, Турция,  Сърбия, Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел обучение, както и ученици, студенти и докторанти, които живеят в България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Гърция, Турция, Сърбия, Северна Македония и Румъния с цел обучение;

Лицата, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България също се допускат на територията на България без да е необходимо да представят документи за КОВИД-19.

Други лица, освободени от представянето на КОВИД документи: лица, пристигащи от държави, с които България е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от другата държава; граждани на Гърция, Румъния, Турция, Сърбия и Северна Македония, които са приети за обучение във висши училища на територията на страната, удостоверено с документ от съответното висше училище и др.

От 23 ноември в червения КОВИД списък на България, освен Гърция влизат и Германия, Австрия, Нидерландия, Ирландия, Чехия, Белгия, Унгария, Дания, Исландия, Лихтенщайн, Андора, Полша и Швейцария, гласи заповедта на министъра на здравеопазването Стойчо Кацарски.