Въпреки дигитализацията, покупката на имот в Гърция е все още сложна процедура

0
625

Транзакциите с имоти остават тромави въпреки обещанията за рационализиране, които остават до голяма степен неизпълнени.

Някои агенции, като Независимата агенция за публични приходи, са улеснили подаването на документи онлайн, но като цяло сделките с имоти отнемат време – 26 работни дни; за сравнение те отнемат 10 дни в Португалия и само три в Норвегия. Освен това са необходими 17 подкрепящи документа.

Миналата година имаше значителни проблеми с общините, които не издаваха удостоверения за такси за собственост или бяха толкова закъснели, че други подкрепящи документи вече не се считаха за актуални; транзакциите бяха забавени или дори анулирани поради това. Правителството обещава да отговори на необходимостта от подкрепа за подаването на документи чрез създаване на Портфолио с цифрови имоти, платформа, финансирана от Механизма за възстановяване на ЕС, до края на 2023 г.