Германският оператор TUI притеснява гръцките хотелиери

0
203

Голям брой гръцки хотелиери са в конфликт с германския туристически гигант TUI AG по отношение на времето, необходимо на туроператора да плати вноските си към местната туристическа индустрия. Въпросната сума изглежда е около 50 милиона евро. Предвид огромния натиск върху хотелския сектор след 80% спад на заетостта през тази година, поради пандемията на коронавируса, е ясно, че всяко забавяне на плащането на вноските на най-големия европейски туроператор представлява заплаха за устойчивостта на значителен брой хотели, споделят собствениците.

Според хотелиерите, в края на лятото TUI едностранно е променила договорите си с хотели по отношение на момента на плащанията им към тях – които обикновено се правят два месеца след като гостите са напуснали хотелите. TUI предлага изплащане на само 25% от непогасените си дългове до края на 2020 г., а пстатъка, преди началото на сезон 2021. Ако обаче се вземе предвид фактът, че депозитите за следващата година обикновено се обсъждат и започват да се изплащат по същото това време на годината, става ясно, че цялата индустрия за хотелиерство е изправена пред сериозни проблеми.

От своя страна, източници от TUI са споделили, че са постигнали споразумение с почти 90% от хотелиерите относно непогасените  дългове и че въпросът сега се отнася само за останалите 10%.

Бързи изчисления от пазарни експерти определят сумата на дълговете, за които не е постигнато споразумение, на около 50 милиона евро. TUI обаче не е единственият туроператор с висящи дългове към гръцки хотелиери. Те веднъж загубиха около 200 милиона евро, произтичащи от фалита на Thomas Cook преди около година. Това изнервя местните хотелиери още повече, когато виждат очевидната трудност, с която TUI се сблъсква при изпълнение на задълженията си към тях. Те се опасяват, че германският туроператор може никога да не им плати дължимото, като се има предвид, че той търси подкрепа от германското правителство в размер на 1,8 милиарда евро и е в процес на разпродажба на хотели, самолети и круизни лайнери за оптимизация на разходите си.