Гръцките власти погват онлайн плащанията, глоби до 500 000 евро

Имоти, услуги и стоки, предлагани през платформи ще бъдат докладвани

0
464

Всички онлайн платформи, гръцки и чуждестранни, продаващи стоки и услуги, трябва да изпращат данни за транзакции, включващи гръцки лица и компании, до Независимия орган за публични приходи (AADE), се посочва в разпоредба на проектозакон.

Данните ще помогнат на данъчните власти да открият всякакви недекларирани доходи, като например за собственици на имоти, които наемат през Airbnb, или покупки, чийто размер не се поддържа от декларацията за доходите на дадено лице. Дейностите, обхванати от новия законопроект, включват всяко отдаване под наем на жилищни или търговски имоти и дори паркоместа; лични услуги; всяка продажба на стоки; и всякакви транспортни лизинги. 

Вече платформите за услуги за краткосрочно наемане изпращат съответните данни на гръцките данъчни власти веднъж годишно, а службите за доставка правят същото на всеки три месеца. За онези онлайн платформи, които решат да не си сътрудничат с AADE, ще има последствия. Глобите могат да достигнат 500 000 евро и, което е по-важно, бизнесът им в Гърция може да бъде временно спрян. Друга репресия ще включва пунктове за продажба, които не са свързани с регистри и не изпращат данните за транзакциите на данъчните власти. В този случай глобите могат да достигнат до 200 000 евро. Законопроектът също така улеснява споделянето на всякакви данни за транзакции с данъчните власти на останалите 26 членки на Европейския съюз. Данните, които трябва да бъдат споделени, включват имена, адреси, данъчни идентификационни номера (ΑΦΜ), IBAN на продавача, получени суми, комисионни, такси, данъци върху сделката, адреси на имоти, продължителност на лизинга и други. Сътрудничеството между данъчните органи ще бъде засилено, като инспекторите ще могат да пресичат границите, за да си вършат работата, и общите разследвания ще бъдат улеснени. Министерството на финансите оценява укриването на данъци на между 8-10 милиарда евро. Длъжностни лица казаха, че могат да проследят около половината от него. Проектозаконът, който ще бъде обсъден в парламента през следващите седмици, ще допринесе до известна степен за откриване на част от укриването. А транзакциите в платформите са по-лесно проследими. Свързването на POS ще бъде по-трудно предложение, което ще изисква проверки на място, за да се гарантира съответствие.