Гръцките данъчни дебнат за недекларирани доходи от чужбина

0
783

Данъчната администрация е идентифицирала хиляди данъкоплатци в Гърция с доходи от заплати и пенсии в чужбина чрез данните, които получава годишно в контекста на автоматичен обмен на информация с други държави. Тези данъкоплатци ще бъдат уведомени в следващите дни, за да подадат допълнителна данъчна декларация с доходите си в други държави.

Данъчната администрация незабавно ще издаде нови данъчни фишове, като ще наложи и глобите на онези, които са забравили да декларират пълните си доходи. Ръководителят на независимия орган за публични приходи Георгиос Пицилис каза, че механизмът за наблюдение използва данните от автоматичния обмен на информация. Той допълни, че „през 2020 и 2021 г. сме идентифицирали данъкоплатци, които са имали доходи от заплати, пенсии и др. в чужбина и не са ги декларирали. Тези данни идват от обмена на информация, така че ние ще уведомим тези хора да направят декларации, като също така ще декларират всяка друга информация, която може да намали данъчните им задължения.“

Поради пандемията данъкоплатците няма да се налага да ходят в данъчните служби; те могат да изпращат всички необходими документи по имейл, като например подробности за техните банкови транзакции, които ще документират внасянето на заплати или пенсии от предприятия и социалноосигурителни организации в чужбина.

Според циркуляр на IAPR данъчните служби ще приемат „всеки документ, определящ окончателния облагаем размер на пенсиите в чужбина, като копие от банково извлечение, където е депозирана пенсия от чужд фонд за социално осигуряване“. В случай, че данъкоплатец подаде декларация, в която декларираните суми съответстват на сумите, посочени в имейла, получен от данъчната администрация, тогава не е необходимо представяне на каквито и да било документи.

IAPR подготвя сочна данъчна сметка за онези данъкоплатци, които не са успели да посочат реалния си доход, използвайки данните, с които разполага. Това означава, че данъчният служител ще изчисли данъка, използвайки прогнози, и ще изпрати известията за плащане до края на годината.