Гръцки банки предлагат фиксирани лихви по ипотеките за да стимулират купувачите на имоти

0
478

Фиксираните лихвени проценти за ипотеки остават привлекателни за кредитополучателите, които ги виждат като застраховка срещу повишената несигурност от все още растящата инфлация и плаващите лихви.

Преобладаващите икономически условия изнервят много домакинства и оказват влияние върху решението им да си купят ново жилище, казват банкови мениджъри. Но фиксирането на лихвения процент с ипотека с фиксиран лихвен процент все още е жизнеспособна и полезна опция за тези, които решат да предприемат крачката и да изтеглят ипотека, без безпокойството, което предизвикват плаващите лихвени проценти в момента.

Домакинствата, които изплащат стари ипотеки, независимо дали са с фиксирана или плаваща лихва, и които са били усърдни с погасяването си, също са защитени от опустошенията на инфлацията, казват мениджърите. За много ипотеки, близки до падежа, плащанията са свързани предимно с главницата, а не с процента.

И лихвите все още се очаква да се повишават: надежден показател са междубанковите лихви на Европейската централна банка. 3-месечният Euribor, който служи като еталон за около 90% от портфейла на жилищните кредити на банките, възлиза на 0,351%. 12-месечният Euribor, който отразява краткосрочните очаквания, е 1,146%, което означава очакване за повишаване на лихвите.

Не е тайна, че ЕЦБ реши да повиши лихвите отново през септември, след като инфлацията през юли в еврозоната се покачи до 8,9% и 11,3% в Гърция. Понастоящем ипотеките с фиксиран лихвен процент противоречат на тенденцията при плаващите лихви: те варират от 2,90% за тригодишна ипотека до 4,20% за 30-годишна.

Юробанк предлага лихви от 2,90% за тригодишни кредити, 3,10% за пет години, 3,50% за 10 години, 3,70% за 15 години, 3,90% за 20 години, 4% за 25 години и 4,20% за 30 години.

Лихвите по заемите на Националната банка също варират в зависимост от размера на заема: 3,30%-3,70% за 10 години, 3,55%-3,95% за 15 години, 3,80%-4,10% за 20 години, 3,95%-4,25% за 25 години и 4,10 % до 4,40% за 30 години.

Заемите на Alpha Bank се различават само според продължителността: 3,20% за пет години, 3,40% за 10, 3,60% за 15, 3,80% за 20, 4% за 25 и 4,20% за 30 години. Лихвите се увеличават с 0,20% в случаите, когато ипотеката финансира над 60% от прогнозната стойност на имота.

Фиксираните лихви на Банка Пиреос варират от 3,35%-4% за 3-30-годишни заеми, докато плаващите й лихви са фиксирани към 1-месечния Euribor, все още незначително отрицателен, плюс марж от 2,65%-3,75%.