Гръцки общини масово искат намаление на „обективните стойности“ (данъчните оценки) на имотите

0
275

Продължаващите големи отклонения в ставките на облагаемите имоти (известни като обективни стойности) спрямо действителните цени на пазара затрудняват процеса на обективна оценка на стойността, който вече е започнал в няколко общини.

В началото на годината 44% от гръцките общини поискаха намаляване на зоновите цени, тъй като смятат, че последната корекция, направена преди година, е включвала прекомерни увеличения. Има дори случаи на общини, които искат връщане на зоновите цени на нивото, на което са били през 2018 г. Само в Атика, освен от Община Атина, която направи първото искане, искания за намаляване на зоновите цени са подадени и от общините от Глифада, Калитея, Маруси, Врилисия, Зографу, Агиос Димитриос, Палини и Мошато-Таврос. Наред с други неща, община Атина поиска намаляване на увеличенията от 50%, направени в 30 зони под нейна юрисдикция. В Maroussi е поискано общо намаляване на обективните стойности в зоните с чисто жилищно предназначение, с цел връщането им на нивото, на което са били през 2018 г. Община Глифада поиска незабавно и значително намаляване на обективните стойности в цялата област, като се има предвид, че има увеличения, които достигат 80%. Съответно във Врилисия с единодушно решение общинският съвет е поискал възстановяване на обективните стойности на нивото, на което са били през 2021 г., след настъпилото увеличение от 18,18% на 53,57%. Общините са представили подробни становища, включващи реални пазарни цени.

Ако процесът се повтори и се определят нови стойности на зони, те ще се прилагат от момента на решението и занапред. При всички случаи обаче корекциите на цените няма да приключат преди идното лято. Междувременно задействането на системата за масова оценка на имотите е насрочено за следизборния период и към края на годината; чрез тази система корекциите на зоновите цени отсега нататък ще се извършват автоматично, за да се нормализира функционирането на пазара. От миналото лято системата е пилотирана, за да се гарантира, че стойностите, които произвежда, са надеждни и безспорни.