Гръцкото правителство намалява наполовина корпоративния данък за да подпомогне малките и средни компании

0
1178

Правителството в Атина планира да намали или дори да съкрати наполовина ставката на корпоративния данък за бизнеса, който планира сливания или по-общи оптимизации, с цел да направи икономиката по-конкурентоспособна, а малките и средните предприятия – по-устойчиви.

Въпреки че стимулите ще бъдат свързани със строги условия, рамката ще бъде доста гъвкава, без бюрократични пречки, които ефективно биха спънали цялото начинание.

Според източници от Министерството на финансите, някои от предложенията включват намаляване на ставката на корпоративния данък наполовина, от 22% на 11%, за пет години, при условие че спестените пари няма да бъдат използвани като дивидент или обърнати в капитал.

Това е така, защото правителството иска парите да бъдат насочени към продуктивни инвестиции и да не попаднат в джобовете на акционерите. Намаляването на данъчната ставка също би довело до по-нататъшно намаляване на таксите като корпоративен данък и намаляване на вноските за социално осигуряване на работодателите.

Целта е конкурентоспособност и намаляване на дефицита на производителност. Наранени от пандемията и оцелели благодарение на държавната подкрепа, компаниите трябва да станат по-силни и устойчиви, с достъп до банкови заеми и значителните ресурси от Плана за възстановяване и устойчивост на фонда на ЕС от следващото поколение.

Правителствените служители твърдят, че за да се домогнат до 12,7 милиарда евро заеми от ЕС за частни инвестиции, гръцките компании ще трябва да растат и да станат достатъчно големи, за да имат достъп до тези пари.

Според Комисията “Писаридис” 48,5% от всички компании са малки, в които работят до девет души, докато в Европейския съюз този процент е много по-нисък и е 29,9%.

Стимулите, с които правителството обмисля да убеди малките компании да обединят усилията си, включват ниска данъчна ставка за известен период от време за сливане на компании, намаляване на вноските за социално осигуряване в зависимост от оборота, специална помощ за износители и атрактивни програми за заем.