Гръцко-български екипи ще дебнат за данъчно укривателство

0
1295

Гръцката независима служба за публични приходи очаква да залови огромен брой укриващи данъци след подписването на протокола за сътрудничество със Службата за публични приходи на България.

Служителите на ИАПР вече работят на пълни обороти, насочени преди всичко към два основни проблема: движещите се в Гърция автомобили с български номера, както и фирмите с гръцка собственост в съседната страна.