Гърция вдига пенсиите със 7% от 1 януари за всички категории

0
298

Пенсионерите в горния край на скалата (4608 евро) ще получат увеличение на 1 януари, тъй като таванът ще се повиши до 4932 евро. Максималната пенсия се определя от националната пенсия, която от януари ще бъде поне със 7% по-висока за всички групи. 

Според Министерството на труда до окончателното решение увеличението ще бъде за 1 682 116 пенсионери (от общо 2,4 млн. пенсионери) от всички фондове, независимо от вида на пенсията, която получават. На практика това означава, че увеличението от 7% ще доведе националната пенсия до 411 евро през 2023 г. от сегашните 384 евро днес.

Всъщност увеличението на националната пенсия ще доведе до редица променливи, които са свързани с националната пенсия – таванът на основните пенсии, праговете на пенсиите при смърт и надбавката за неосигурени възрастни хора, които ще бъдат коригирани нагоре. Това означава, че пенсионерите от най-високия клас също ще се възползват от увеличенията. Таванът е определен на 12 пъти националната пенсия. Следователно с увеличаването на националната пенсия съответно ще се увеличи и таванът за тези, които получават високи пенсии. Ако сега някои хора получаваха пенсия над 4932 евро, на които ще бъде определен новият таван, тогава те ще получат тавана. Според Министерството на труда тези, които започнат да получават пенсиите си през 2023 г., също ще видят увеличение на заплащането, еквивалентно на увеличението от 7%, което активните пенсионери ще получат от 1 януари.