Гърция дава до 4000 евро бонус по програмата “Ремнотирай под наем”

0
172

Със субсидия до 4000 евро за собствениците, за да отворят затворените си къщи , отваря врати платформата за програмата „Сенирай – под наем“ , според информацията днес, четвъртък . Бенефициентите ще могат да ремонтират закрито жилище до 100 кв. м, което след това, разбира се, ще трябва да наемат за период от поне три години. Акцията покрива 40% от общата сума на обновяването с максимален лимит на разходите от 10 000 евро и максимален лимит на субсидията от 4 000 евро.

Съгласно рамката за изпълнение на програмата, част от субсидията може да бъде изплатена авансово. Тя обаче не може да надвишава 50% от общата субсидия, предоставена на всеки бенефициент. Това означава, че „таванът“ на авансовото плащане ще бъде 2000 евро.

Крайният срок за подаване на заявления ще изтече, след като сумата от 50 милиона евро бъде ангажирана, докато тези, които се присъединят, ще имат задължението да завършат обновяването в рамките на шест месеца, да подадат по електронен път всички фактури за обновителните дейности, както и електронния лизинг на къщата.

Критериите

Програмата „Реновирай и наеми“ включва собственици на имоти или ползватели, които притежават или ползват имота с процент, равен или по-голям от 50%. Имотът трябва да е жилище, апартамент или самостоятелна къща, като площта му трябва да е до 100 кв.м. и да се намира в ж.к. Освен това годишният семеен облагаем доход, реален или предполагаем, на бенефициентите не трябва да надвишава 40 000 евро. Бенефициентите трябва да имат и недвижимо имущество, чиято обща стойност не надвишава 300 000 евро.

 

Освен това имотът не трябва да бъде деклариран като първи дом, да не е деклариран като отдаден под наем и деклариран като свободен във формуляра E2, придружаващ данъчната декларация за доходите за последните три години. И накрая, бенефициентите не трябва да са получавали субсидия за програма за енергоспестяване или обновяване в имот от техния имот през последните пет години (от 1 януари 2019 г. нататък) и не трябва да са се присъединявали към субсидирани програми за енергоспестяване за някой от техните имоти .

Разходите

Включилите се в програмата „Реновирай и наеми” получават субсидии за разходи за ремонт и обновяване на имота си в размер до 10 000 евро, които включват необходимите материали и работа. Допустимите разходи по Програмата са определени като:

  1. Разходи за обновяване и ремонт на допустимия имот (ремонт на бани, санитарен фаянс или кухненски помещения, подмяна на входна врата и вътрешни врати, подмяна или ремонт на гардероби, подмяна на подове, подмяна или ремонт на ел. и ВиК инсталации, подмяна или ремонт на конструктивни елементи, покрития, плочки, цветове).
  2. Разходи за закупуване на продукти и материали
  3. Разходи за всички необходими осигурителни вноски за обновяване и ремонтни строителни работи
  4. Разходи за инженерни услуги за издаване на разрешителни/одобрения или подготовка на проучвания (в контекста на издаване на разрешителни/одобрения) или издаване на Сертификати за енергийни характеристики (E.P.A.) Максималният допустим разход е определен до 700 евро.

В последната стъпка, след изплащане на допустимите разходи, от бенефициента се изисква да наеме отговарящия на условията имот за период от три години, като подаде декларацията за наем на платформата AADE в рамките на девет месеца от издаването на решението за одобрение.