Гърция: Данъчните започват преследване на укрити доходи от наеми на ваканционни имоти. Глобата е от 5000 евро

0
1521

Глоба до 5000 евро, ако имате „скрити“ доходи

В прицела на AADE са укритите доходи на данъкоплатците.
Това се отнася за договори за прехвърляне на недвижими имоти, данъчни декларации, данни, открити в платформите Airbnb и Booking.com, както и договори за наем. По-подробно, според вестник “TA NEA”, одитите на AADE засягат:
Договори за прехвърляне на недвижими имоти
Ръководителят на AADE Йоргос Пицилис е разпоредил да бъдат извършени проверки в най-малко 120 случая на нотариуси, за да се установи дали имотите, които са сменили собственика си, са били придружени и от необходимия ENFIA сертификат.
Както е посочено в съответното решение на AADE, одитите се извършват от службата, за да се провери правилното прилагане на член 54A от Закон 4174/2013 (A’ 170) (сертификат ENFIA) от нотариуси и/или от ипотекарни/надзорни лица на службите по имотния регистър.
Случаите, подлежащи на одит, са класифицирани по служби, като се прилагат критерии за анализ на риска, които не се оповестяват публично.
Удостоверението ENFIA е задължително при всяко прехвърляне на недвижим имот и удостоверява, че същият имот е включен в декларацията ENFIA, както и че данъкоплатецът е платил или освободен по закон от ENFIA за конкретния имот и е заплатил просрочените вноски, уредил или законно освободен от ENFIA за останалите имоти, за които е отговорен за предходните пет години.
Нотариусите, за които се установи, че нарушават задълженията си, ще бъдат глобени до 1000 евро.
Наеми и аренди
С приключването на подаването на тазгодишните данъчни декларации AADE планира да проведе кръстосани проверки на доходите от наеми, показани на данъчната служба от стотици хиляди данъкоплатци. Според плана данните, декларирани от собствениците на имоти в данъчната декларация и по-конкретно във формуляри Е1 и формуляр Е2, ще бъдат съпоставени с декларираните суми за наеми, платени от данъкоплатците, които отдават имоти под наем.
В следващата фаза се планира да се направят кръстосани препратки към данните с електронните договори за наем, тоест Декларациите за информация за договорите за наем на недвижими имоти, които са подадени към електронната платформа AADE.
В случаите, когато се установят разлики между декларираните от собствениците на имота суми за наем и тези, декларирани от наемателите, данъкоплатците ще бъдат викани от данъчната служба за даване на обяснения.