Гърция дигитализира 600 милиона страници нотариални актове и документи за собственост

0
866

Държавата най -накрая е готова да прехвърли огромната архивна колекция от документи за собственост, около 600 милиона страници договори и свързани документи, в цифрова форма.

Вече можете да намерите цифрови актове за сделки с имоти, датиращи от средата на 90-те години. Но за да се провери законността на договор или по -стари документи, гражданите, включително адвокатите, все още трябва да имат достъп до физическите архиви, съхранявани в 390 офиса в цялата страна.

Проектът за 238 милиона евро, изцяло финансиран от фонда на ЕС за възстановяване и устойчивост, да бъде разделен на пет регионални подпроекта.

В допълнение към сканирането на документи ще бъде създаден цифров индекс. Одобрените кандидати [за изпълнение на проекта бел.р.] също трябва да гарантират, че по време на изпълнението няма да изтекат лични данни.