Гърция е посетена от 28 милиона туристи през 2022, които са похарчили по 600 евро

0
435

Средният разход на пътуване е 618 евро от 702,4 евро през 2021 г.

 

Входящият трафик към Гърция през 2022 г. възлиза на 27,8 милиона, което показва увеличение от 89,3% в сравнение с 2021 г., която е достигнала 14,7 милиона, според данни, публикувани от Bank of Greece. За разлика от това средните разходи за пътуване на туристите са намалели с 11,9%, достигайки 618,8 евро от 702,4 евро през 2021 г. По-специално, трафикът на пътувания през летищата през 2022 г. се е увеличил с 81,5%, докато този през пътните станции със 133,1%. Пътническият трафик от страните от ЕС-27 достигна 17 милиона пътници, показвайки увеличение от 67,9% в сравнение с 2021 г., докато пътуващиите от държави извън ЕС-27 се увеличи със 136,6% и достигна 10,84 милиона пътници.

Пътническият трафик от страни от еврозоната се е увеличил с 57,2%, а този от ЕС-27 извън еврозоната с 96,4%. По-конкретно, трафикът от Германия показва ръст от 45% до 4,35 милиона пътници, както и от Франция с 49,6% до 1,76 милиона посетители. По отношение на страни извън ЕС-27, трафикът от Обединеното кралство се е увеличил със 181,9% до 4,48 милиона туристи, а този от САЩ със 174,9% до 1,09 милиона пътници. И накрая, трафикът от Русия намалява с 69,8% и възлиза на 36,1 хиляди пътници. Входящият трафик през миналия декември възлиза на 580,1 хил. пътници, което е ръст от 52,5% спрямо съответния месец на 2021 г. Пътуващият трафик през летищата се е увеличил с 43,3% спрямо декември 2021 г.; и през пътните гранични пунктове със 77.1%. Увеличението на входящия пътнически трафик идва от увеличение на трафика както от страни от ЕС-27 с 44,6%, така и от страни извън ЕС-27 с 58,1%. По-подробно, пътуващият трафик от страните от еврозоната възлиза на 163 хил. пътници, което е увеличение от 27,6%. Пътническият трафик от страните от ЕС-27 извън еврозоната също показва увеличение от 113,2%, което възлиза на 67,6 хиляди пътуващи.