Гърция забрани пашата на добитък в близост до планински езера

0
662

Гръцките власти разпоредиха тригодишна забрана за паша на добитък около две алпийски езера в северозападната част на страната по екологични причини, съобщи в четвъртък Министерството на околната среда и енергетиката.

Забраната обхваща площ от 354,4 хектара в района на Загори, около езерата Драколимни и Ризина.

Министерското решение съобщава, че забраната ще спре екологичното влошаване на езерата, причинено от неконтролирана паша около тях. Наличието на едър рогат добитък е довело до частично или пълно унищожаване на растенията, както и до ерозия на почвата в района на алпийското езеро, както и до замърсяване на влажните зони от високи нива на амоняк.

Пашата на едрия рогат добитък застрашава и местообитанията на диви кози, които са под национална и европейска защита.

Драколимни, който се намира на надморска височина 2050 метра, по -специално е определен за специална защитена зона (SPA) за диви птици в мрежата на ЕС Natura. Езерото, считано за датиращо от ледниковия период, е местообитание на уникални алпийски тритони (Ichthyosaura alpestris).

Министерството каза, че ще работи с региона на Епир, за да създаде водопой за говеда извън зоната на изключване. [AMNA]