Гърция: Задължително намаляване на бизнес наемите с 40 % в “червените зони” на епидемията

0
1006

Всички предприятия в аварийните (червени) или блокиращи (сиви) зони на страната, принадлежащи към 522 кодови номера (KAD) – т.е. са пряко засегнати от пандемията – имат право на задължително намаление с 40% на номиналния си наем.

Има и намаление от 40% за наемите на техните служители и децата на служителите им, които учат в градове далеч от дома.

Данъчните власти ще възстановят на наемодателите 30% от загубените приходи.

За останалите предприятия в страната винаги има възможност да се договори намаляване на наема с поне 30% между наемодателя и наемателя, което данъчните власти също ще компенсират до известна степен загубите.