Гърция запазва намалените ставки на ДДС за строителството и туризма

0
257

Гърция запазва се намалените ставки на ДДС за пътнически транспортни услуги, безалкохолни напитки и услуги за разпространение на напитки, билети за кино, театър и концерти, фитнес зали и школи по танци, както и спирането на ДДС за нови сгради.

Намалението от три процентни пункта на социалноосигурителните вноски на служителите в частния сектор ще бъде запазено. Бюджетът също така предвижда фонд от 1 милиард евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса срещу енергийната криза. От тази сума 700 милиона евро са предназначени за субсидиране на домакинства и предприятия, а останалите за правителствени агенции.

Що се отнася до данъка върху имуществото на ENFIA, той ще се запази на нивото за 2022 г. от 2,38 милиарда евро. Финанси