Гърция издирва наследници на изоставени имоти, дава 10 % от стойността като награда за информация

0
1051

Държавата търси законните приемници всякакви непотърсени наследства, стига до това да предложи награди на гражданите, които могат да предоставят информация в случаите, когато няма бенефициери.

Според решение на заместник-министъра на финансите Апостолос Весиропулос, всеки, който има информация за имот, който не е потърсен, може да спечели до 10 процента от стойността на посочените активи (след тяхното установяване), като уведоми компетентния министерски отдел.

Възнаграждението ще бъде връчено, след като ликвидираните активи са вече в патримониума на държавата, при условие че са изминали пет години от смъртта на първоначалния собственик на имота и властите не са получили уведомление за наследството от друг източник.