Гърция има най-бавният фиксиран интернет в Европа

0
883

Гърция има най-бавния фиксиран интернет в Европа, въпреки значителните инвестиции, направени през последните години, докато интернет услугите остават сред най-скъпите по отношение на доходите на хората, според годишния доклад за дигиталното качество на живот, изготвен от cyber охранителна компания Surfshark.

Докладът оценява пет критерия: достъпност на интернет, качество на интернет, електронна инфраструктура, електронна сигурност и електронно правителство. Въз основа на индекса за 2022 г. Гърция е спаднала с едно място спрямо 2021 г., класирайки се на 39-то място сред 117 страни по света и също така е 29-то място сред 38 изследвани европейски страни. Това е така, защото в петте критерия, оценени от Surfshark, Гърция подобри позицията си само до този, свързан с цифровото управление.

Докладът показва още, че интернет потребител в Гърция трябва да работи всеки месец около 12 минути, за да купи 1 GB данни за мобилния си телефон, шест пъти повече от това, което е необходимо в България и 149 пъти повече от това, което е необходимо в Израел, страна с най-ниски такси, която също оглавява тазгодишния индекс.

Разбивайки всеки критерий, финансовата способност за плащане на интернет услуги по същество измерва дали таксите са евтини за доходите на гражданите. Това е „ахилесовата пета“ на Гърция, тъй като там тя се представя най-зле, класирайки се на 67-о място, от 61-во място миналата година. Това е така, защото тази година, за да купят 1 GB мобилни данни, потребителите в Гърция ще трябва да работят 6 секунди повече в сравнение с миналата година.

Таксите за фиксирана интернет връзка също са високи. За да платят най-евтината връзка, гърците трябва да работят три часа и 46 минути всеки месец, 12 пъти повече от домакинствата в Израел, където е достатъчно да работят 19 минути на месец. Качеството на интернет основно измерва скоростта: Гърция е класирана на 55-то място сред 117 държави, като ниските показатели са свързани главно със скоростта на фиксираните интернет връзки.

По отношение на скоростта на мобилния интернет Гърция е на 20-то място със скорост от 97,5 Mbps/секунда. За разлика от тях скоростите на интернет у дома са средно 40,4 Mbps/секунда, което нарежда Гърция на 84-то място. Според Surfshark скоростта на фиксирания интернет в Гърция е два пъти по-ниска от тази в България, докато скоростта на мобилния интернет е с 36% по-ниска. В интернет сигурността Гърция запазва 1-во място, както и в миналогодишната класация, нещо особено важно за потребителите, физическите лица и бизнеса, но също така и за функционирането на публичната администрация. При електронното управление страната е на 55-о място от 59-о през миналата година, като подобрението се дължи на готовността на държавата и бизнеса да използват изкуствения интелект.

По отношение на този подкритерий Гърция се изкачи с десет позиции и заема 48-мо място от 58-мо в миналогодишния доклад. Констатациите са от особено значение, като се има предвид, че дори след пандемията дистанционната работа и дистанционното обучение все още се използват в значителна степен, докато сега много форми на забавление, като стрийминг платформи, изискват интернет връзка и високи скорости.