Гърция иска да привлече 100 000 дигитални номади

0
228

Гърция се стреми да се превърне в притегателен център за дигиталните номади – т.е. граждани на трети държави, които работят дистанционно.

Разпоредбите, които бяха внесени в Имиграционния кодекс за обсъждане и гласуване в парламента, не се различават от тези на закона от 2021 г. Въпреки това, тъй като те са част от един текст с всички предоставени разрешения (напр. на членове на арт групи и т.н.) и разрешения за пребиваване, дигиталните номади имат възможност да се възползват от разпоредбите на Имиграционния кодекс, като тези за промяна на категорията на разрешение за пребиваване.

Във всеки случай целта на Гърция е да се опита да привлече дори малка част от предполагаемия брой от 35 милиона работници – въз основа на различни проучвания – по света, които нямат постоянен работен адрес. Според по-ранно проучване на MIT Enterprise Forum, Гърция би спечелила в размер на 1,6 милиарда евро, ако привлече 100 000 дигитални номади само за шест месеца. Изчислено е, че най-малко един от всеки двама дигитални номади произхожда от САЩ, като според изследване на компанията Instant Offices броят им ще достигне 1 милиард до 2035 г.