Гърция отпуска на домакинствата 300 мил евро за дограма, изолация и отопление

0
1366

От понеделник програмата „Енергоспестяване у дома“ приема заявления през платформата https://exoikonomo2023.gov.gr.

Периодът за кандидатстване ще продължи до 15 септември. Прогнозите са, че около 20 000 домакинства ще участват в програмата, която има бюджет от 300 милиона евро. От това разпределение 60 милиона евро са специално предназначени за подпомагане на уязвимите домакинства в борбата с енергийната бедност.

Програмата предлага различни проценти на инвестиционна подкрепа, вариращи от 40% до 75%, въз основа на дохода на домакинството. Останалата част от инвестиционните разходи може да се финансира чрез субсидиран лихвен кредит. Допустимите интервенции в рамките на програмата включват следното:

Смяна на врати и прозорци.

Поставяне или надграждане на топлоизолация.

Надстройки на системи за отопление и охлаждане.

Внедряване на системи за битова гореща вода, използващи възобновяеми енергийни източници.

Други енергоспестяващи интервенции, като например интелигентна система за управление на дома.

За всяко допустимо жилище, независимо дали е самостоятелна къща или апартамент, интервенциите трябва да доведат до надграждане на поне три енергийни категории. В случай на цялостно обновяване надстройката трябва да достигне минимум категория B. Това изискване гарантира спестяване на първична енергия от над 30%.