Гърция: Пилешка супа за ваканционните имоти

0
870

Гръцкият пазар на имоти се развива и превръща в обетована земя за амбициозни купувачи на ваканционни жилища от цял ​​свят. Това се дължи на поредица от целенасочени намеси от страна на правителството в допълнение към съществуващите инструменти за привличане на инвеститори / купувачи и на присъщите на страната предимства.

През последните 12 месеца правителството въведе спирането на данъка върху добавената стойност на 24% върху новите къщи, което проправи пътя на чуждестранните купувачи да придобият новопостроени ваканционни домове – което означава също, че те са изградени по-високи стандарти за качество. Чрез тази мярка, която ще продължи три години, до края на 2022 г., купувачите на вторично жилище в Гърция няма да бъдат облагани с 24% ДДС, а само с 3% данък за покупка на имот.

Още по-важен е регламентът относно прехвърлянето на данъчното пребиваване на пенсионерите от държави, с които Гърция има двустранни споразумения за избягване на двойното данъчно облагане. Това е включено в законопроекта за финансовото министерство, който ще бъде гласуван в закона, като предвижда всеки чуждестранен пенсионер, избрал да вземе данъчното си местожителство в Гърция, да плаща данък върху дохода от едва 7%. Тази фиксирана ставка ще се прилага за цялото десетилетие.

Освен съществуването на споразумение за избягване на двойно данъчно облагане, има условие пенсионерът да прекарва най-малко 183 дни годишно в Гърция. Пенсионерите, които отговарят на изискванията, също не трябва да са били гръцки данъчни резиденти за пет от последните шест години.

Тези мерки се комбинират и с програмата за разрешение за пребиваване в Golden Visa, която се отнася до потенциални инвеститори в гръцки недвижими имоти, които се намират извън Европейския съюз. Това прави Гърция главна дестинация за закупуване на ваканционен дом, допълнен с данъчни и инвестиционни стимули за граждани от ЕС и от трети страни като Китай, Русия, Турция, Близкия изток и САЩ.

Освен тези стимули, съществуват и други основни предимства, като достъпната цена за придобиване на ваканционни домове в повечето райони, капиталовите печалби, които могат да бъдат пожънати, и безспорната непокътната естествена красота на гръцкия пейзаж.