Гърция преживява ужасно десетилетие в цените на имотите

0
1359

Цените на жилищата и наемите в Гърция са спаднали най-много сред страните от ЕС в периода от 2010 г. до края на 2020 г., показва анализ на Евростат.

По-конкретно, цените на жилищата спаднаха с 28,1%, а наемите с 25,1% за този период. Тенденцията обаче не беше еднородна през тези години и както цените на жилищата, така и наемите се покачваха съвсем доскоро, показва докладът, публикуван по-рано тази седмица.

В повечето страни от ЕС цените и наемите са се повишили. Спад в стойността на недвижимостиъе е регистриран, освен Гърция, в Италия (-15,2%), Испания (-5,2%) и Кипър (-3,4%). На обратния полюс, най-висок е ръстът на цените в Естония (112,8%). Що се отнася до наемите на къщи, само Кипър (-4,1%) се присъедини към Гърция в спада през десетилетието 2010-2020.

Наемите в Гърция спаднаха с 40% през 2010-12 г., в началото на финансовата криза, и след това обаче, нарастват нагоре, без да успеят да компенсират тази остра загуба и нивата си от преди кризата. Данните на Банката на Гърция за цените на жилищата показват постоянен спад до 2017 г., като общият спад от близо 42% и възстановяване оттогава: през 2019 г. цените са се покачили със 7,2% и 4,2% през 2020 г., въпреки ефекта от пандемията през последната година . Увеличението все още е по-ниско от средното за ЕС (5.7%)

Спадът в цените е паралелен със стръмния спад на доходите на домакинствата: БВП на глава от населението на Гърция, коригиран спрямо паритета на покупателната способност, е 67,4% от средния за ЕС през 2018 г. от 93,3% десетилетие по-рано. Средният разполагаем доход на домакинствата е спаднал от 24 224 евро през 2010 г. на 14 932 евро през 2016 г., според Евростат.

Сред тези, които наемат, 83% в Гърция харчат над 40% от доходите си за наем, в сравнение с 25% в ЕС.