Гърция рязко намалява 16 данъка от 1-ви януари

0
1428

От 1 януари се въвеждат 16 промени в данъчното облагане на всички домакинства, предприятия и собственици на имоти, най-вече по отношение на намалението, което значително ще промени тежестта за данъкоплатците. Те са следните:

– Основен преглед на данъка върху дохода, като първата данъчна група (до 10 000 евро) включва ставка от само 9 процента срещу досегашни 22 процента и намаление с един процент за всички останали данъчни групи.

– Намаляването на корпоративния данък от 28 на 24 на сто за печалби през 2019 г., които ще бъдат облагани през 2020 г.

– наполовина данък върху дивидентите от 10 на 5 процента за финансовата 2019 година.

– Намаляване на данъка на 10 процента за всички земеделски кооперативни превозни средства.

– Спиране на 24-процентовия данък върху добавената стойност при прехвърлянето на нови имоти, приложим за сгради с лицензи, издадени до края на 2022 г.

– Спиране на данъка върху капиталовата печалба върху сделки с имоти за три години (до края на 2022 г.)

– Данъчна отстъпка в размер на 40 процента от всички разходи за услуги за оперативен и естетичен ремонт на сгради до 16 000 евро.

– Намаление на 24-процентовия ДДС за основни стоки за бебета до 13 процента.

– Намаление на ДДС за детските столчета за кола и мотоциклетните каски от 24 на 13 процента.

– Нов стандартен план за плащане на данъчен дълг, с 24 или 48 месечни вноски в зависимост от вида на дълга.

– Освобождаване от данъка за солидарност за хора с увреждане най-малко 80 процента.

– Отмяна на луксозния данък за личните автомобили, използвани от домакинства с най-малко четири несемейни деца на възраст под 18 години.

– Стимули за прехвърляне на данъчното местожителство на лица, които желаят да инвестират в Гърция поне 500 000 евро.

– Освобождаване на корпорации със седалище в Гърция от данъка върху капиталовата печалба от транзакцията на холдинги

– Освобождаване от данък върху доходите и солидарно начисляване на лихви от облигации от регистрирани дружества.

– Еднократно опрощаване на дългове до 10 евро на данъкоплатец.