Гърция със специален закон за защита на британските граждани в страната след БРЕКЗИТ

0
1418

Законопроект, който защитава статута на пребиваване и правата на настоящите и бъдещи британски граждани, пребиваващи в Гърция, независимо дали е постигнато споразумение за Brexit с ЕС или не, беше внесен за обсъждане в парламента в петък от заместник-министъра на външните работи на Гърция Милтиадис Варвициотис.

Законопроектът събира цялото свързано законодателство на външното министерство, което ще координира всички аспекти на Brexit, свързани с Гърция.

По-конкретно:

– признава правата за пребиваване на британските граждани и членовете на техните семейства, които ще се установят в Гърция преди датата на излизане на Обединеното кралство от ЕС, когато това се случи.

– установява взаимните социалноосигурителни права и здравеопазване на британските граждани в Гърция.

– признава британските шофьорски книжки в Гърция и позволява превръщането им в гръцки.

– определя условията и реда за създаване и функциониране на туристически предприятия в Гърция, регистрирани в Обединеното кралство.

Законопроектът също така разглежда неотложните нужди от персонал на Генерална дирекция „Митници“ и на отдел „Данъчна администрация“ на Независимия орган за публични приходи (AADE) с оглед необходимостта от извършване на митнически контрол върху пътници и стоки, за справяне с контрабандата, за събиране акцизите върху напитките и горивата и за надграждане на съответните електронни услуги.

Той също така разглежда въпроси, които не са регулирани от законодателството на ЕС, по-специално достъп до работни места и признаване на професионални и академични пълномощия. Тези случаи ще бъдат уредени съвместно от външното министерство и всеки друг свързан министър.