Гърция с нов закон за личния фалит и защита на единственото жилище

0
543

Новият закон за несъстоятелността на физическите лица и предприятията, който ще се прилага от януари 2021 г., както и „мостовата“ програма за защита на основните жилища на кредитополучателите ще бъдат от вторник, част от преговорите на правителството с неговите кредитори.

Разговорите на ниво персонал се водят под допълнителния натиск на разногласията относно това дали системата за субсидиране на ипотеките ще обхване всички домакинства, засегнати от кризата, както предлага гръцката страна, или ще обхване само най-уязвимите категории въз основа на конкретни критерии, както искат кредиторите.

Мостовата програма, обхващаща девет месеца от лихвените плащания за ипотеки на домакинства, засегнати от кризата, ще замени защитата, предоставяна понастоящем на конкретни категории ипотечни длъжници, чрез онлайн платформата в Специалния секретариат за частен дълг, която се прекратява в края на този месец. Техническите аспекти на програмата ще бъдат на масата във вторник.