Гърция с нов рекорд в туризма за 2023г.

0
250

Рекорден брой чуждестранни посетители, в допълнение към приходите, ще бъдат регистрирани от гръцкия туризъм за 2023 г., както се очаква, превръщайки тази година в нова референтна година за сектора, тъй като както пристигащите, така и приходите надхвърлят досегашните рекордни цифри от 2019 г.

Според данните на централната банка на Гърция през януари-октомври 2023 г. трафикът на входящи пътувания се е увеличил със 17% в сравнение със същия период на миналата година, докато е само на 415 000 посетители от общия брой през 2019 г. През първите 10 месеца на 2023 г. трафикът на входящи пътувания беше определен на 30,933 милиона посетители. За цялата 2019 г. входящият трафик е бил 31,348 милиона души (трафикът само през декември 2019 г. е бил 692 000 пътуващи).

Въз основа на регистрирания темп на растеж и намален до общия брой за годината, чуждестранните посетители се очаква да достигнат или дори да надхвърлят 32 милиона тази година. Постъпленията от пътувания през първите 10 месеца на 2023 г. възлизат на 19,612 милиарда евро според данните на Централната банка на Гърция, надминавайки съответните приходи за цялата 2019 г. (18,2 милиарда евро) с 1,4 милиарда евро. Като се има предвид, че приходите нарастват с двуцифрен темп в сравнение с 2019 г. и че през тази година приходите през ноември и декември са били от порядъка на 600 милиона евро, прогнозите показват приходите от чуждестранни посетители в страната за целия тази година достигайки 20,2-20,3 милиарда евро. Увеличението на приходите от пътувания през януари-октомври обаче се дължи на годишното увеличение на трафика от входящи пътувания със 17%, докато средните разходи за пътуване са намалели с 2,5%.

Що се отнася до посетителите, през януари-октомври трафикът от Германия се е увеличил до 4,543 милиона пътници, докато този от Франция се е увеличил до 1,782 милиона пътници. Трафикът от Обединеното кралство се е увеличил незначително от 2022 г. до 4,491 милиона пътници, докато този от САЩ се е увеличил значително с 30% до 1,268 милиона пътници.

Трябва да се отбележи, че тези цифри на BoG не включват пристигания на круиз, освен регистрираните от Border Survey – т.е. тези, които влизат в страната, за да започнат своя круиз.