Гърция с рекорден бюджетен излишък от 5 милиарда евро

0
760

Гръцкият държавен бюджет регистрира първичен излишък от 4,96 милиарда евро през 2019 г., спрямо целта на бюджетния излишък от 4,4 милиарда и първичен излишък от 91 милиона евро за същия период на 2018 г., посочва финансовото министерство в доклад в сряда.

Докладът, базиран на временни данни за изпълнение на бюджета на изменена парична основа, показа, че държавният бюджет регистрира дефицит от 225 милиона евро за периода януари-декември 2019 г., от бюджетна цел за недостиг от 839 милиона и дефицит от 4,58 милиарда за същия период на 2018 г.

Нетните приходи за гръцката държава бяха 55,019 милиарда евро, което е 7,0 милиона по-малко от бюджетните цели, като редовните приходи в бюджета възлизат на 60,065 милиарда евро, което е 7,0 милиона повече спрямо целите.

Приходите от гръцки данъчни декларации достигнаха 5,046 милиарда евро, което е с 14 милиона повече от официалните цели.

Освен това приходите от Програмата за публични инвестиции възлизат на 2,772 милиарда евро, което е 777 милиона спрямо целите.

По данни на министерството, разходите за държавния бюджет възлизат на 55 244 милиарда евро през 2019 г., което е 620 милиона евро по-малко от целите и за 1,128 милиарда в сравнение с 2018 година.

През декември приходите от бюджета са 6,59 милиарда евро, което е 387 повече милиона спрямо месечните цели, докато редовните приходи в бюджета са 7,365 милиарда евро, което е 339 милиона спрямо целите.

През декември разходите на държавния бюджет бяха 8,736 милиарда евро, което е 1,264 милиарда спрямо месечните цели.

Теодорос Скайлакакис, заместник-министър на финансите, отговарящ за фискалната политика, коментирайки данните за изпълнението на бюджета, отбеляза, че „Временните данни за изпълнението на бюджета за 2019 г. показват, че са постигнати бюджетни цели за основния излишък.“