Гърция търси 300 000 IT специалисти

0
201

Докато необходимостта от дигитална трансформация на Гърция и инвестициите на компаниите в технологии доведоха до експлозия в търсенето на ИТ ръководители, страната не наема достатъчно работници в този сектор. Дори регистрира отрицателна преднина спрямо други европейски страни

Неспособността на образователната система да отговори на нуждите на пазара, изтичането на мозъци по време на кризата, малкият размер – в сравнение с други страни – на гръцкия ИТ пазар и остарелият производствен модел на страната през предходните десетилетия, е довело до недостатъчно използване на такъв специализиран персонал, може да обясни до известна степен липсата на специалисти в сектора. Това обаче усложнява задачата на гръцкия ИТ пазар, който търси около 300 000 ръководители, за да посрещне предизвикателството на дигиталната трансформация до 2030 г., според скорошно проучване на Deloitte от името на Гръцката ИКТ бизнес асоциация (SEPE).

Според Евростат миналата година в Гърция процентът на работещите в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) спрямо общия брой на заетите е достигнал 2,5%, отбелязвайки най-ниското представяне в ЕС. Румъния има второто най-ниско представяне с 2,8%, следвана от Полша с едва 3,6% от работниците в страната, заети в сектора. Обратно, най-висок процент на ИТ ръководители е регистриран в Швеция (8,6%), Люксембург (7,7%) и Финландия (7,6%).

„Ние търсим ръководители и е трудно да ги намерим, особено в области с много високо търсене“, казва Спирос Пулидас, който е вицепрезидент на IBM в региона на Европа, Близкия изток и Африка от март. Какви са тези области? „Всички, свързани с данни, изкуствен интелект, софтуер, насочен към автоматизиране на процеси, или хора в тези индустрии, участващи в продажбите и развитието на бизнеса.“

Според него „компаниите сега инвестират много в тези продукти и в резултат на това търсенето се увеличава. Освен това подобряването на икономическата активност в страната е придружено от инвестиции в технологичния сектор, което показва, че броят на работните места, от които се нуждае пазарът, за да подкрепи тези инвестиции, се увеличава.