Гърция удължава ограниченията за влизане в страната до 19 април. Пълен списък на новите мерки

0
1036
  • Пълния списък на мерките въведени от Гърция, цитирани от Външно на България:

1. Ограничителни мерки за влизане в страната:

Срокът на ограничителните мерки за влизане в страната е удължен до 06.00 ч. на 19.04.2021 г.
При влизане на гръцка територия, независимо от вида транспорт, от пътуващите се изисква да представят негативен резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция. При липса на такъв гръцките власти имат право да не допуснат пътуващите да влязат в страната. При влизане гръцките власти по своя преценка мога да поискат на всеки от пътуващите да бъде направен тест (бърз или PCR).
До излизане на резултатите от направения на граничния пункт тест всеки гражданин е длъжен да остане в самоизолация на посочения в PLF адрес. Властите ще се свържат с конкретния пътник единствено при положителен тест. В противен случай след изтичането на задължителната седемдневна самоизолация (карантина) на посочения от лицето адрес, е позволено излизането при спазване на действащите в страната противоепидемични мерки и ограничения.
В случай на положителен тест конкретният пътник се транспортира и настанява в място определено от властите, където да прекара определената му карантина – 14 дни. При необходимост се настанява в лечебно заведение. Разходите по транспортирането и престоя са за сметка на гръцката държава.

Изключение от изискването за тест има за децата до 10 годишна възраст, както и за шофьорите на камиони, осъществяващи търговски превози – както за предварително направен PCR, така и бърз тест на съответния ГКПП. Гръцките здравни власти на ГКПП Кулата/Промахон правят на случаен принцип бърз тест и на шофьорите на камиони.

При пътуване към Гърция всеки гражданин, без изключение (вкл. шофьорите на камиони), следва да има генериран QR код след попълване на Passenger Locator Form (PLF) на https://travel.gov.gr/#/(където подробно са описани действащите мерки, ограничения и изисквания). Компаниите предоставящи пътнически услуги (самолетни, морски, сухопътни) са длъжни да проверяват дали всеки от пътниците има QR преди качването му на борда. При липса на такъв транспортната компания носи отговорност за връщането му в родината.
Гражданите с постоянно пребиваване в Гърция следва да попълват PLF и при напускане на страната.

2. Наличие на задължителна карантина за български граждани:

До 06:00 ч. на 05.04.2021 г. всички пристигащи в Гърция, независимо от вида транспорт (въздушен, сухоземен или морски) подлежат на задължителна 7 (седем) дневна карантина. Карантината може да бъде прекъсната единствено, в случай че престоят в страната е по-кратък от задължителните за самоизолация 7 дни.
Изключение от карантината е възможно за представители на специални мисии след представянето на съответните документи, доказващи причината за влизане в страната и след получаване на изрично разрешение от компетентните гръцки власти.

3. Транзитно преминаване /PCR тест/антигенен тест/свободно /до колко часа/ транзитни коридори:

При пътуване със самолет не се изисква PCR тест само в случай, че конкретният пътник не напуска транзитната зона на летището.

4. Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги:

Няма ограничение по отношение на търговските превози. Остава изискването за попълнен PLF и наличие на QR код.
При пътуване по работа (бизнес), такова е разрешено единствено по изключително неотложни причини. Препоръчваме на гражданите предварително да съгласуват с гръцките гранични власти на сухопътна граница своето пътуване, когато то е по бизнес повод и конкретните причини за него, за да са сигурни, че ще бъдат допуснати на гръцка територия. Тези, на които бъде разрешено влизане в страната, а след това я напуснат, няма да бъде разрешавано повторно влизане до изтичане на срока на действие на настоящите мерки.

5. Граничен режим/отворени/затворени граници/летище/:

Всички летища са отворени и пътуването е възможно при изпълнени общите изисквания за наличие на попълнен PLF с QR код и отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизането на гръцка територия с данни на съответното лице на английски език. При липса на такъв авиокомпанията има право да не позволи на пътника да се качи на борда. Ако по същата причина не бъде допуснат на гръцка територия, то разходите по връщането са за сметка на авиокомпанията. При транзит през летището (в случаите, когато пътникът не предвижда да напуска транзитната зона) не е необходим PCR тест.
При транзитно преминаване със сухопътен транспорт се изисква PCR тест.
Забранено е влизането в гръцки пристанища на всякакъв вид частни пътнически плавателни съдове (яхти, лодки и т.н.), както и на туристически кораби. Изключение се допуска, когато на борда им е само екипажът и плавателният съд влиза за ремонт в корабостроителница, в случай на авария или форсмажор, при необходимост от зареждане с вода и гориво.

Отпада ограничението за кацане на самолети пристигащи от Турция.

Въведена е временна забрана за влизане в Гърция на всички граждани от трети страни. Изключение правят гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и Шенгенското пространство, на Австралия, Нова Зеландия, Руанда, Южна Корея, Тайланд, Сингапур, Обединеното кралство, Обединените арабски емирства, Русия и Израел. Изключение правят и определени категории граждани, като медицински персонал и здравни специалисти, тези, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на ЕС или Шенген, членове на правителствени мисии, дипломати, превозвачи, шофьори на камиони, които превозват стоки, транзитни пътници, студенти, болногледачи на възрастни хора и хора с увреждания, както и сезонни земеделски работници.
Лицата, които влизат в страната поради крайно належащо професионално пътуване и веднага след това я напускат, не могат да влязат отново на територията Гърция до 05.04.2021 г. (изключение правят гръцки граждани; притежатели на разрешителни за пребиваване; лица, чието постоянно местожителство е Гърция; лица, притежаващи статут на емигранти, като всички те попълват специален формуляр на електронния адрес https://travel.gov.gr.

ГКПП Кулата-Промахон:
Преминаването през ГКПП „Кулата-Промахон“ е разрешено в часовия интервал от 07:00 ч. до 23:00 ч. Необходимо е пътуващите да разполагат с попълнен 24-часа преди пътуването PLF формуляр и генериран QR код, както и отрицателен PCR тест на английски език, направен не по-късно от 72-часа преди пътуването. Гражданите подлежат и на бърз тест за COVID-19.
(Следва да се отчита, че на територията на цяла Гърция има забрана за движение на граждани в интервала от 21:00 часа до 05:00 часа в зона)

Забраната не се отнася за тежкотоварния превоз.
– През този ГКПП се допуска преминаване на леки, тежкотоварни автомобили и автобуси.
– Автобусите следва да са с до 65% запълнен капацитет на местата.
– Шофьорите на тежкотоварните автомобили, осъществяващи превоз на търговски стоки, следва да разполагат с попълнен PLF формуляр и генериран QR код, като не се изисква PCR тест. Шофьорите на камиони са освободени от бърз тест на граничния пункт. Те имат право да преминават с един помощник-шофьор, което се доказва със съответните документи, доказващи, че има правоспособност и е служител на съответната фирма.
При пътуване с лек автомобил се допускат водач + двама пътници. Изключения са семействата (родители с децата им).

ГКПП Маказа-Нимфеа: Допуска се влизане на територията на Р Гърция само на тежкотоварни автомобили с общо тегло до 3,5 тона, осъществяващи търговски превоз само с един шофьор Шофьорите следва да са снабдени с всички изискуеми служебни документи за пътуване, както и попълнен PLF формуляр.
-За товарния превоз на стоки не се отнася ограничението за движение през нощта.
– През това ГКПП е разрешено български граждани да напускат територията на Р Гърция в часовия диапазон от 07:00 ч. до 23:00 ч.

ГКПП Илинден-Ексохи: Разрешено е преминаването само на тежкотоварни автомобили, осъществяващи превоз на търговски стоки.
Допуска се преминаването на тежкотоварни МПС само с един шофьор, като от тях се изисква да имат попълнен PLF формуляр и генериран QR код.

ГКПП Златоград-Термес:Затворен за преминаване.

ГКПП Ивайловград-Кипринос: Затворен за преминаване.

ГКПП Капитан Петко Войвода-Орменион:Разрешено е преминаването на тежкотоварни автомобили, осъществяващи превоз на търговски стоки.
Допуска се преминаването на тежкотоварни МПС само с един шофьор с попълнен PLF формуляр и генериран QR код.

6. Вътрешни мерки:

 

Информация за националните мерки, насочени към овладяване на разпространението на COVID-19 в страната, може да бъде на СЛЕДНИЯ ЛИНК.