Гърция ще въвежда ДДС за краткосрочните наеми

0
47
Снимка: ИНТАЙМ

Една от промените, които явно ще бъдат въведени, е свързана с налагането на данък добавена стойност, съгласно съответната директива на Европейския съюз. Въпреки че изглежда, че това няма да влезе в сила преди януари 2025 г., пазарът вече се подготвя за това, тъй като всички страни членки ще трябва постепенно да приемат тази директива. На практика, според представители на асоциацията на домакините за краткосрочни наеми (STAMA), които участваха в конференцията, налагането на ДДС ще накара повечето индивидуални собственици или да станат професионални домакини, или да възложат управлението на имотите си на професионални мениджъри. Според президента на STAMA Насос Гавалас: „Компаниите ще намерят начин да компенсират налагането на ДДС чрез нашите разходи, докато ние също ще имаме права, като например достъп до [европейски] фондове. Въпреки това може да се наложи частните лица да станат професионалисти, дори ако, изглежда, ДДС ще се плаща от самите платформи, през които ще се отдават имотите под наем.“ Налагането на ДДС трябва да бъде със същата ставка, която се прилага за хотелите (13%) и ще се отнася за всеки лизинг, който е по-малък от 45 дни. На свой ред президентът на POMIDA Стратос Парадиас отбеляза, че асоциацията на наемодателите, която той оглавява, си сътрудничи със STAMA, за да изразят съвместно поредица от истини и аргументи за сектора, които „някои умело прикриват“, както отбеляза той. Според него самата държава трябва да осигури по-голямо предлагане на имоти под наем на постоянни жители – напр. предоставяне на данъчни стимули, като например намаляване на данъчните ставки, ако са включени дългосрочни лизингови договори.