Гърция ще повиши данъците на ваканционните имоти

0
364

Данъчните увеличават тежестта върху собствениците, избрали да отдават имотите си под наем краткосрочно.

Циркуляр на Независимия орган за публични приходи (AADE) включва, според участниците на пазара, разпоредба, която гласи, че всяко краткосрочно жилище под наем трябва да функционира като клон на компания, което също подлежи на такса за упражняване на професия и други разходи за управление (напр. поддържане на регистриран офис и т.н.). Така вместо съответното управляващо дружество да плаща съответния разход еднократно, вече ще се иска да го плати за всеки имот поотделно, което умножава таксите и прави дейността непривлекателна за повечето.