Гърция ще узаконява незаконни сгради през онлайн платформа

0
782

Онлайн платформата за деклариране на нелицензирани сгради, построени в горски земи, трябва да бъде отворена тази седмица на уебсайта на поземления регистър на адрес ktimatologio.gr.

Съгласно условията на спорната схема, собствениците на незаконни имоти, които са били оставени извън кадастъра, които са в гори и горски земи, тъй като представляват „жилищни групи“, могат да кандидатстват за амнистия от глоби или разрушаване, при условие, че вече са подали официално заявление за оспорване на горските карти в техния район.

Таксата за кандидатстване е € 250 и може да бъде платена в раздела e-paravolo на платформата gov.gr. Според екологични групи на нелицензирани сгради по принцип се предоставя специален статут на защита, докато споровете за горските карти, които могат да се проточат с години, се решават.