Данъчните в Гърция ще търсят недекларирани басейни с Google Maps и ще коригират задълженията на собствениците

0
736

Данъчната администрация планира да разкрие недекларирани плувни басейни в цяла Гърция с помощта на въздушни снимки, направени от Google Maps и електронна кръстосана проверка на констатациите с данните от поземления регистър и данъчната форма E9. Схемата се основава на модела, използван от данъчните контролни органи във Франция, с впечатляващи резултати. В случаите, когато независимият орган за публични приходи установи, че собственикът не е декларирал басейн, единният данък върху имотите (ENFIA) и данъкът върху доходите ще бъдат преизчислени, тъй като басейните са сред активите, чиято собственост представлява доказателство за жизнения стандарт ( „tekmirio“).