Данъчните стартират кръстосани проверки на имотната собственост в Гърция

0
1051

Взаимосвързаността на Националния кадастър с данъчните власти ще позволи на независимия орган по приходите да идентифицира всички имоти, собственост на данъкоплатците. Това обаче може да доведе до допълнителен данък за някои собственици.

IAPR ще извърши кръстосана проверка на данните за данъчни декларации (формулярите E9) с извлечения в кадастъра, за да коригира несъответствията и да разкрие всякакви разлики по отношение на декларираните от физически лица активи, както и всякакви искове за спорни парцели между граждани и държава .

Източници обясняват, че взаимното свързване може да разкрие случаи на лоши игри с формулярите E9, насочени към избягване на плащането на данъци; собствениците ще бъдат помолени да представят коригиращи декларации, без друга неустойка освен 100 евро за качване на забавени извлечения, както предвижда законът.

Въпреки това кръстосаната проверка ще разкрие разлики в данните за размера на имота, подадени в кадастъра и данъчните власти, а от собствениците ще бъде поискано да платят дължимия данък плюс санкциите, които законът диктува. Най-важното е, че тези, които не подадат коригиращи декларации, не само ще бъдат изправени пред допълнителни данъци и санкции, но и солидни глоби.