Данъчни укриватели от Гърция ще получават „повиквателни“ и ще плащат „по прогноза“

0
492

Независимият орган за публични приходи (AADE) изпраща над 15 000 минали данъчни известия на данъкоплатци, за които е установено, че са укрили доходи или дори не са подали декларации.

Всъщност данъкът ще бъде изчислен „по прогноза“ въз основа на данните и информацията, с които разполагат данъчните власти. Според информацията в дългия списък на AADE има както служители, така и пенсионери с недекларирани доходи, собственици с недекларирани доходи от наем на имоти и лица, които получават доходи от чужбина и са забравили да ги декларират. Според източници от данъчната администрация приоритетно ще се проверяват данъчните дела от 2017 г., които изтичат в края на годината.

Съгласно инструкциите, дадени от AADE, данъчните служители проверяват и извършват кръстосана проверка на електронните записи на удостоверения за заплати или пенсии, възнаграждения от стопанска дейност и доходи от дивиденти, лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, всички налични данни относно други доходи и обективни разходи за живот или придобиване активи, електронната база данни, която е достъпна в AADE и която може да се отнася до упражняването на професионална или бизнес дейност, плюс всякаква информация, предоставена от трети страни.