Двойна помощ до 800 евро за отопление на гръцките домакинства

0
319

Тази седмица ще бъде публикувано съвместното министерско решение, което ще определи изискванията за помощите за отопление, чието изплащане ще започне малко преди Коледа и ще приключи в края на април 2023 г. Общата сума, която ще бъде отпусната, е 500 милиона евро, заедно със субсидията от 25 цента на литър, мярка, която на първия етап ще се прилага до края на 2022 г., без да се изключва възможността за удължаване в случай условията го изискват.

Правоимащите домакинства наброяват около 1,3 милиона тази година, докато през 2021 г. тази цифра е била под 900 000; това е така, защото критериалната база на активите се е увеличила поради увеличението на обективните стойности на имуществото. Най-високата сума, която едно домакинство ще получи, ще бъде 800 евро, от 750 евро миналата година, а най-ниската 100 евро, същата като през 2021 г. Тази година домакинствата, които се връщат към отопление с нафта вместо друго гориво (природен газ или електричество), ще получат двоен размер на паричната помощ.