Европа създава единно митническо гише

0
296
Съветът на ЕС одобри създаването на единно митническо гише. След като то стане факт, бизнесът повече няма да е принуден да подава документи пред няколко власти чрез различни портали, съобщава в кореспонденция от Брюксел БНР.
Единното гише ще позволи на митниците и другите власти автоматично да проверяват дали въпросните стоки отговарят на изискванията на ЕС и дали са били завършени необходимите формалности. Очаква се новите правила да осигурят повече ритмичност на трансграничната търговия и да спомогнат за намаляването на административната тежест за търговците, особено като пестят време и правят издаването на разрешителни по-просто и по-автоматично.
Комисията направи предложението преди две години. Съветът на ЕС постигна преговорен мандат година по-късно, а преговорите между законодателните органи приключиха с временно споразумение през май. Приемането днес на окончателните текстове означава, че регламентът може да бъде подписан в Европейския парламент на пленарната сесия през ноември, след което публикуван в официалния вестник на ЕС.