Електронна платформа ще ускори сделките с имоти в Гърция до няколко минути

0
585

Процедурата за сделки с имоти в Гърция е радикално променена, като собствениците и купувачите се нуждаят от само няколко минути, за да завършат прехвърлянето, без да се налага да набавят документи, сертификати и др. от различни агенции. Това е благодарение на новата онлайн платформа, която е в процес на създаване на държавния портал gov.gr, която обещава да промени сделките с недвижими имоти в Гърция до неузнаваемост.

Според данните за 142 000 сделки с имоти, които е трябвало да бъдат завършени през 2019 г., са били необходими над 300 000 посещения в данъчни служби в цялата страна, без да се броят загубените часове в поземлените регистри, кадастрите, горските служби и др. След големия напредък, отбелязан вече благодарение на онлайн декларациите за данък върху прехвърлянето на собственост, „Електронното досие на собствеността“ от тази есен ще улесни живота на собствениците и купувачите на имоти, тъй като ще ги освободи от задачата да съберат 17-те документи, необходими в момента за прехвърляне на имот.

Събирането на документите ще се извършва само по електронен път, от нотариус, упълномощен от заинтересованите страни. „Електронното досие за собственост“ ще улесни изготвянето на нотариални документи, тъй като ще бъде свързано в реално време с държавни субекти като базите данни на Независимия орган за публични приходи, електронния единен субект за социална сигурност (e-EFKA), Техническата камара на Гърция (TEE) и Гръцкия кадастър, от които новото онлайн приложение ще може да черпи информация и документи.

Заинтересованите страни и нотариусът, изготвящ договорите, ще могат да влязат в онлайн платформата, като нотариусът използва своите потребителски имена и пароли за Taxisnet, а втората използва идентификационните данни от Регистъра на нотариусите. След това те ще могат да се упълномощават помежду си, за да издават необходимите документи онлайн. Нотариусите също ще могат да кандидатстват за коригиране на грешки. Всички документи, препратени и изтеглени от различните държавни агенции чрез онлайн платформата, ще се считат за равни на оригинален документ.