Електронна система ускорява сделките с имоти в Гърция

0
543
Real estate agent with house model and keys

Електронното досие за недвижими имоти ще бъде пуснато пилотно през следващите няколко дни, което ще доведе до много по-бързи прехвърляния на имоти, докато онлайн системата ще заработи напълно от 1 ноември.

Въпреки това, на първия етап и докато кадастралният регистър не бъде разширен в цялата страна, прехвърлянията ще засягат само имоти, разположени в райони, които са регистрирани в Националния кадастър и където функционира служба по кадастъра.

По този начин нотариусите ще могат да получат необходимите разходооправдателни документи (в периода на теста ще бъдат получени около седем разходооправдателни документа) и да изпълнят съответните договори за кратък период от време, без да се налага да чакат общините, данъчната служба или други гръцки държавни органи да ги издадат.

Всички документи ще бъдат с оперативна съвместимост, докато платформата на електронното досие за недвижими имоти ще бъде достъпна чрез Единния цифров портал на публичната администрация (Gov.gr). Ползвателите на платформата ще бъдат нотариусите, които съставят нотариалния акт и страните по договора (т.е. купувачи и продавачи). Нотариусът първо влиза в електронната платформа и подава искане за прехвърляне, като въвежда ДДС номерата на купувача и продавача. След това продавачът ще влезе в платформата за достъп до заявката за прехвърляне, създадена от нотариуса и ще го упълномощи да събере документи и информация и да извърши всички необходими действия за целите на съставянето на акта. След това купувачът влиза в платформата, за да упълномощи нотариуса за същите цели, като по този начин попълва заявката за прехвърляне и създава електронния файл на прехвърлянето. Нотариусът ще влезе в платформата, за да поиска издаването на необходимите разходооправдателни документи за съставянето на нотариалния акт и/или да ги вземе според случая. Оправдателните документи включват право на собственост, сертификати за плащане ENFIA и TAP, разрешение за социално осигуряване, потвърждение на идентичността на сградата и др.