Електронна система ще възстановява автоматично ДДС в Гърция

0
707

Новата система за възстановяване на ДДС в Гърция ще даде възможност за незабавно изплащане на дължимите на фирмите и професионалистите на свободна практиката

Възстановяванията на данъка върху добавената стойност скоро ще станат автоматични, без необходимата намеса на данъчните служители.

Според плана на Независимия орган за публични приходи, заинтересованите компании и професионалисти на свободна практика ще могат да подават своите искания по електронен път и да наблюдават дължимото им по ДДС да бъде кредитирано по банковата им сметка в кратък период от време.

Този процес ще бъде следван за повечето заявления за връщане на пари, включително 97% от исканията за данъчни възстановявания. За други, органите ще извършват проверки и ще изискват допълнителни данни.

Високите суми ще се изплащат по-бързо, но ще бъдат изключени от автоматизираната система с цел наблюдение. До системата няма да имат достъп фирми с повтарящи се данъчни нарушения в миналото.

Новият план на данъчната администрация предвижда корпорациите и професионалистите да бъдат незабавно уведомявани за датата на плащане по имейл, стига случаят им да се обработва автоматично, без да изисква проверки. Това на практика означава, че цифровизирането на данъчните транзакции ще намали човешката намеса до минимум и ще проправи пътя за експресни плащания.

Това ще освободи и служители в данъчната администрация за други задачи, като проверки, казва служител на Министерството на финансите. Той добавя, че онлайн платформата My Data на IAPR има ключова роля в процеса на автоматично плащане на сумите по ДДС. Новата система ще позволи на данъчните власти да знаят приходите, които ще имат всеки месец, като по този начин ще позволи активиране на автоматичните отстъпки относно данъка върху дохода и ДДС, които се състоят от предприятията данъкоплатци (те в момента трябва да чакат месеци, за да си върнат парите) .