ЕС премахва монетите от 1 и 2 цента

0
759

Фискалните органи на Европейския съюз обмислят възможността за премахване на монетите, които представляват стойността на един и два евроцента, според доклад на ЕС, който наскоро стана публичен.

Европейската комисия обмисля постепенно премахване на монетите от 0,01 евро и 0,02 евро от паричното обращение в Европа, тъй като сега е доказано, че разходите за производството на тези монети надвишават действителната им стойност в пари.

Това предложение, което е включено в изпълнителната работна програма на Европейския съюз за 2020 г., може действително да бъде приложено на практика до края на годината.

Сред предлаженията е въвеждането на правила в еврозоната, които да закръглят цените нагоре или надолу, така че европейските потребители да не се нуждаят дори да използват монети с най-малко номинал, тъй като всички цени ще бъдат закръглени или до .00 или 0.05.

„Няма окончателно решение“, според Марос Сефкович, един от вицепрезидентите на Европейската комисия, когато той говори с репортери в сряда.

В момента осем монети с различна стойност са в обращение в еврозоната, като приблизително 350 милиона души ги използват ежедневно.

Те включват монетите за един цент, два цента, пет цента, десет цента, двадесет цента, петдесет цента, едно евро и две евро.