ЕС ще привлича квалифицирани работници със “Синя карта”

0
118

Съветът на ЕС прие директива за привличане на висококвалифицирани граждани от страни извън Съюза. Целта на т.нар. „синя карта“ е привличане и задържане на специалисти предимно в секторите, в които има недостиг.

От кандидатите се изисква да имат валиден трудов договор или обвързващо предложение за висококвалифицирана работа за най-малко 6 месеца и да получават брутна годишна заплата според прага, определен от страните-членки.

В някои случаи могат да се прилагат по-ниски прагове, например за наскоро завършили или професии с остра нужда от работна ръка.

Всяка страна-членка взима решение за стандартния срок на валидност на синята карта, като минимумът е 2 години. Ако трудовият договор е по-кратък от този период, синята карта ще бъде издадена за срока на договора плюс 3 месеца.