За пътуващите в Гърция: Интерактивна карта за ограничителните мерки по региони

0
1502

Картата за здравна безопасност и защита от КОВИД-19 бе представена от заместник-министъра на гражданската защита и управлението на кризи Никос Хардалиас в петък. Тя съдържа информация за ограничителните мерки в Гърция, ще се обновява всеки две седмици и е в помощ както за постоянно пребиваващите, така и за пътуващите в Гърция.

Картата категоризира 74-те региона по здравословната им безопасност, като има 4 нива:

Ниво 1 (в зелено): готовност
Ниво 2 (в жълто): наблюдение,
Ниво 3 (в оранжево): засилено наблюдение,
Ниво 4 (в червено): повишен риск


Определянето на нивото на риска във всеки регион зависи от нарастващата или намаляващата тенденция на епидемиологичните променливи, като например броя на случаите на КОВИД-19 на 100 000 жителя, показателите за запълненост на здравната система, напр. заетите легла, в това число и леглата за интензивно отделение и качествените характеристики на епидемиологичната ситуация на всяка област.

Мерките ще се прилагат на регионално звено, освен ако не възникнат извънредни обстоятелства, които оправдават изключенията.

Картата е достъпна на уебсайта covid19.gov.gr и ще се актуализира на всеки 14 дни въз основа на предложенията на специалната комисия от епидемиолози или по-често, когато това се изисква от здравните или епидемиологичните показатели.

Влиза в сила от понеделник 12 октомври.